« Terug

Onze Moobility disclaimer

Door het openen van deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. 

Algemeen
Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen. Moobility aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Vrijblijvende prijzen en offertes
Voor alle op deze website genoemde bedragen geldt het volgende:

Getoonde bedragen worden vermeld in euro’s en zijn exclusief btw, indien niet anders vermeld.

Alle genoemde bedragen kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

Eventuele vormgevingsfouten en schrijffouten kunnen voorkomen.

Aanbiedingen en acties gelden, zolang de voorraad strekt.

De getoonde foto’s en/of afbeeldingen kunnen afwijken van de gekozen uitvoering.

Aanbiedingen gelden alleen bij Moobility en zijn per definitie niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen

Intellectuele eigendom en licenties
De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal op deze website, komen toe aan Moobility. De toegang tot deze documenten houdt geen licentie of andersoortig recht in om de informatie aan derden te verstekken, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Moobility. 

Wet bescherming persoonsgegevens
Indien u in het kader van de dienstverlening van Moobility persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Moobility vastgelegd. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij door u zijn verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Moobility in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is van toepassing op de inhoud van de website moobility.nl.

Aanpassingen
Moobility behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) op elk gewenst moment zonder enige kennisgeving aan te passen. U wordt dan ook verzocht om onze disclaimer regelmatig te checken. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website worden vermeld.

MooBILITY B.V.
KVK nummer: 72559322
BTW nummer NL859152789B01